Thẻ: chế độ thai sản

Chế độ thai sản cho nữ  2019

Chế độ thai sản cho nữ 2019

Câu hỏi: Cho e hỏi là e làm cty từ tháng 7/2015 đến nay và đóng bảo hiểm đầy đủ. E đang mang thai được 14 tuần và có ý định khi thai đc 28 …