Chuyên mục: tin tức

Triệu Chứng Bệnh Viêm đại Tràng

Do đó trong bệnh lý sóng nhu động có thể đẩy ruột cuối vào đại tràng tạo nên lồng ruột cuối vào đại tràng. Thức ăn đọng lại ở ruột cuối, van đóng rồi một …