Chuyên mục: tin tức

Chủ đề bệnh zona có bị lây không

Câu trả lời ở đây là có lây truyền, nó có thể lây từ người bị nhiễm sang người bình thường, tuy nhiên các người bị lây nhiễm là những người chưa từng mắc bệnh …