Chuyên mục: Tin tổng hợp

Ưu điểm và Nhược điểm của Ethernet

Ưu điểm và Nhược điểm của Ethernet | Hạn chế và lợi ích của mạng Ethernet WiFi và Ethernet đã là một chủ đề thịnh hành trong nhiều năm. Mặc dù công nghệ không dây …

Thành phần PON : bạn có biết?

Thành phần PON Một PON thường bao gồm một thiết bị đầu cuối đường quang (OLT) tại CO (văn phòng trung tâm) của nhà cung cấp dịch vụ, một số đơn vị mạng quang (ONU) …