THIẾT ĐẶT THỜI GIAN CHÍNH (HOME SITE) CHO CASIO G-SHOCK G-7900

Loạt đồng hồ Casio G-Shock G-7900 bao gồm các mẫu có số hiệu sản phẩm bắt đầu bằng G-7900, ví dụ như G-7900-3DR, G-7900A-4DR, G-7900-2DR,… Điều đặc biệt của tất cả chúng đó là đều sở hữu nhóm chức năng Đồ Thị Thủy Triều và Dữ Liệu Mặt Trăng (Pha Mặt Trăng, Tuần Trăng).

 

https://timemartvietnam.blogspot.com/2019/02/citizen-promaster-eco-drive-uoc-thiet.htmlhttps://camnangmuasam-timemart.blogspot.com/2019/02/nhung-dong-san-pham-noi-bat-cua-ong-ho.htmlhttps://donghocasiochinhhangankhanh.blogspot.com/2019/02/hang-phat-hanh-mo-hinh-ong-ho-thong.html

https://timemartvietnam.blogspot.com/2019/02/citizen-promaster-eco-drive-uoc-thiet.htmlhttps://camnangmuasam-timemart.blogspot.com/2019/02/nhung-dong-san-pham-noi-bat-cua-ong-ho.htmlhttps://donghocasiochinhhangankhanh.blogspot.com/2019/02/hang-phat-hanh-mo-hinh-ong-ho-thong.html

https://timemartvietnam.blogspot.com/2019/02/citizen-promaster-eco-drive-uoc-thiet.htmlhttps://camnangmuasam-timemart.blogspot.com/2019/02/nhung-dong-san-pham-noi-bat-cua-ong-ho.htmlhttps://donghocasiochinhhangankhanh.blogspot.com/2019/02/hang-phat-hanh-mo-hinh-ong-ho-thong.html

 

Cách Dùng Chức Năng Thủy Triều Đồng Hồ Casio G-Shock G-7900-3Trên tay một thành viên của loạt đồng hồ Casio G-Shock G-7000

 

✦    Nhóm chức năng này hỗ trợ cho các hoạt động sông nước như câu cá, chèo thuyền, lướt sóng,… khi cung cấp thông tin về chu kỳ mặt trăng, sự dâng lên hay rút xuống của mực nước ở đại dương, bờ biển, vịnh, sông và các vùng nước khác tại thời điểm cụ thể (giờ, phút, ngày tháng, năm) ở quá khứ, hiện tại, tương lai (có sẵn trong bộ nhớ).

✦    Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng chức năng Thủy Triều trên đồng hồ Casio G-Shock G-7900 nói riêng và nói chung là các mẫu Casio dùng Module 3194 nói chung để xem những thông tin đó lẫn đảm bảo chúng hiển thị chính xác nhất cho vùng sông nước mà bạn muốn đến trên Trái Đất này.

 

THIẾT ĐẶT THỜI GIAN CHÍNH (HOME SITE) THEO NƠI MUỐN XEM CHO CASIO G-SHOCK G-7900 (MODULE 3194)

Cách Dùng Chức Năng Thủy Triều Đồng Hồ Casio G-Shock G-7900 Sơ Đồ Nút Bấm
◄ Sơ đồ vị trí và tên gọi nút bấm cùng phân bố hiển thị trên các mẫu đồng hồ G-Shock G-7000

 

▬    Để các mẫu đồng hồ Casio G-Shock G-7900 hiển thị Thủy Triều và Dữ Liệu Trăng chính xác cho nơi bạn muốn xem, bạn cần phải cài đặt thời gian chính (Home Site) của đồng hồ trùng khớp với nơi này.

▬    Home Site gồm UTC offset (múi giờ), longitude (kinh độ), interval lunitidal (high water interval – khoảng nước dâng tức thời gian tính từ khi Mặt Trăng đi qua một kinh tuyến đến lúc có triều cường tiếp theo tại kinh tuyến đó).

 

Thiết Đặt Thời Gian Chính (Home Site)

Bước 1: Khi đồng hồ trong chế độ Hiển Thị Thời Gian, Ấn Giữ Nút A đến khi phần “Giây” nhấp nháy.

Bước 2: Ấn Nút C hai lần để vào cài đặt UTC offset (múi giờ). Tra bảng Site/Lunitidal Interval Data List để biết múi giờ của nơi cần xem Thủy Triều và Dữ Liệu Mặt Trăng, Ấn Nút D (+) hoặc Ấn Nút B (-) để thay đổi giá trị cho đúng.

Bước 3: Ấn Nút A để vào cài đặt Longitude Value (kinh độ). Ấn Nút D (+) hoặc Ấn Nút B (-) để thay đổi giá trị cho đúng.

Bước 4: Lần lượt Ấn Nút C để vào cài đặt Longitude (East/West). Ấn Nút D đổi thành “E” (East), Ấn Nút B đổi thành “W” (West).

Bước 5: Ấn Nút C để vào cài đặt Lunitidal Interval Hours. Ấn Nút D (+) hoặc Ấn Nút B (-) để thay đổi giá trị cho đúng.

Bước 6: Ấn Nút C để vào cài đặt Lunitidal Interval Minutes. Ấn Nút D (+) hoặc Ấn Nút B (-) để thay đổi giá trị cho đúng.

Bước 7: Ấn Nút A để thoát cài đặt. Vậy là bạn đã thiết đặt xong thời gian chính.

Cách Dùng Chức Năng Thủy Triều Đồng Hồ Casio G-Shock G-7900 Site/Lunitidal Interval Data List

Loading Facebook Comments ...