Chế độ thai sản cho nữ 2019

Câu hỏi: Cho e hỏi là e làm cty từ tháng 7/2015 đến nay và đóng bảo hiểm đầy đủ. E đang mang thai được 14 tuần và có ý định khi thai đc 28 tuần sẽ xin nghỉ thai sản sớm tháng dự sinh của em là 20/10/2016. Như vậy có đúng quy định và đc lảnh bảo hiểm thai sản ko?

Trả lời:

Căn cứ Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Lao động nữ mang thai;
  2. b) Lao động nữ sinh con;
  3. c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  4. d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  1. e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con..
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc nghỉ thai sản đối với lao động nữ như sau:

  1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Như vậy căn cứ theo Khoản 2 của quy định trên thì trước tiên để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con bạn phải đáp ứng điều kiện là tham gia bảo hiểm xã hội  đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh

Theo thông tin bạn cung cấp, tháng 7/2015 bạn xin nghỉ việc để chuẩn bị sinh con, dự sinh của bạn là 20/10/2016 do đó 12 tháng trước khi sinh của bạn tính từ 10/2015 đến tháng 9/2016. Và trong khoảng thời gian này, bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng .

Do đó,trong trường hợp này bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời cho vấn đề của bạn. Nếu có vấn đề khác cần thắc mắc bạn có thể kết nối tới HOTLINE 19001946 để được tư vấn chế độ thai sản trực tiếp từ luật sư của Luật NQH Việt Nam

Loading Facebook Comments ...