CÁCH SỬ DỤNG BÁO THỨC TRÊN ĐỒNG HỒ BABY-G

CÁCH SỬ DỤNG BÁO THỨC TRÊN ĐỒNG HỒ BABY-G

 

 

 

 

 

“Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách: Bật/Tắt Báo Thức, Bật/Tắt Tín Hiệu Báo Hằng Giờ.”

 

Hướng Dẫn Bật Báo Thức Trên Đồng Hồ Baby-G

Toàn Tập Về Cách Sử Dụng Đồng Hồ Baby-G Chính Hãng Báo Thức  Bước 1: Từ chế độ Giờ Hiện Hành, Ấn Nút C đến khi màn hình hiện chữ AL (hoặcALM) để vào chế độ Báo Thức. Nếu thấy có hiện chữ “SIG” hãy Ấn Nút D (đến khi nào biến mất thì thôi).
Bước 2: Nếu đồng hồ có hai bộ báo thức trở lên thì màn hình sẽ hiển thịAL1, hãy tiếp tục Ấn Nút D cho đến chọn được bộ báo thức bạn muốn chỉnh (AL1AL2AL3AL4AL5, …). Nếu đồng hồ chỉ có một bộ báo thức tức chỉ hiện AL hoặc ALM, hãy bỏ qua bước này.
Bước 3: Ấn Giữ Nút A cho đến khi thời gian báo thức nhấp nháy.
Bước 4: Ấn Nút C để di chuyển chọn cài đặt giữa các giá trị thời gian giờ, phút, ngày (nếu có), tháng (nếu có). Bạn chọn cái nào thì cái đó sẽ nhấp nháy.
Bước 5: Sau khi chọn được giờ hoặc phút muốn điều chỉnh, Ấn Nút Dđể tăng giá trị (+), Ấn Nút B để giảm giá trị (-). Khi chỉnh giá trị Giờ nhớ chú ý xem màn hình có hiện chữ P hay không để nhận biết thời gian được chỉnh là sáng hay chiều, có chữ P tức là P.M (chiều).
Bước 6: Thực hiện lại từ Bước 4 nếu bạn muốn cài đặt giá trị thời gian còn lại.
Bước 7: Lặp lại các bước từ đầu nếu bạn muốn cài đặt nhiều bộ báo thức hoặc chỉnh sửa bộ báo thức sẵn có.
Bước 8: Ấn Nút A để thoát chế độ Báo Thức. Âm thanh Báo Thức sẽ phát ra khoảng 10 giây nếu bạn không Ấn Bất Cứ Nút Nào để ngừng nó.

 

Lưu ý:
—  Nếu bạn muốn kiểm tra báo thức có bật hay chưa, hãy thực hiện lạiBước 1 rồi Ấn Giữ Nút D. Đồng hồ sẽ phát ra âm thanh nếu có bộ Báo Thức nào đang bật.
☑—  Lặp lại các bước từ đầu nếu bạn muốn cài đặt nhiều bộ báo thức hoặc chỉnh sửa bộ báo thức sẵn có.
☑—  Để ngừng Báo Thức tức dừng phát ra âm thanh khi đang báo thức, hãy Ấn Bất Cứ Nút Nào của đồng hồ.

 

 

Để tắt hẳn báo thức (chỉ bật lại khi nào bạn thực hiện các thao tác bật và thiết đặt thời gian báo thức ở phần trên)

Bước 1: Từ chế độ Giờ Hiện Hành, Ấn Nút C đến khi màn hình hiện chữ AL (hoặc ALM) để vào chế độ Báo Thức. Nếu thấy có hiện chữ “SIG” hãy Ấn Nút D (đến khi nào biến mất thì thôi).
Bước 2: Nếu đồng hồ có hai bộ báo thức trở lên thì màn hình sẽ hiển thị AL1, hãy tiếp tục Ấn Nút D cho đến chọn được bộ báo thức bạn muốn chỉnh (AL1AL2AL3AL4AL5, …). Nếu đồng hồ chỉ có một bộ báo thức tức chỉ hiện AL hoặc ALM, hãy bỏ qua bước này.
Bước 3: Ấn Nút A để lựa chọn giữa ON (Bật) và OFF (Tắt) Báo Thức. Lúc này màn hình sẽ hiện chữ ON/OFF (hoặc chỉ hiện chữ “on” hay biểu tượng âm thanh tùy theo mẫu).
Bước 4: Lặp lại các bước từ đầu nếu bạn muốn tắt nhiều bộ báo thức.
Bước 5: Ấn Nút A để thoát chế độ Báo Thức.

 

Hướng Dẫn Bật/Tắt Tín Hiệu Báo Hằng Giờ Trên Đồng Hồ Baby-G

“Tín Hiệu Báo Hằng Giờ (Hourly Time Signal) là chức năng thông báo bằng âm thanh mỗi khi bắt đầu một giờ mới (mỗi khi đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,…24 giờ thì đồng hồ sẽ phát ra tiếng tít).”

 

Bước 1: Từ chế độ Giờ Hiện Hành, Ấn Nút C đến khi màn hình hiện chữ AL (hoặc ALM) để vào chế độ Báo Thức. Nếu không thấy màn hình hiện chữ “SIG” hãy Ấn Nút D (đến khi nào thấy thì thôi).
Bước 2: Ấn Nút A để lựa chọn giữa ON (Bật) và OFF (Tắt) Tín Hiệu Báo Hằng Giờ. Lúc này màn hình sẽ hiện chữ ON/OFF (hoặc chỉ hiện chữ “on” hay biểu tượng âm thanh tùy theo mẫu).
Bước 3: Ấn Nút A để thoát chế độ Báo Thức

Loading Facebook Comments ...