Tính khả dụng củA Rittal – BỘ LƯU ĐIỆN có hệ thống, mô đun?

Tập trung vào tính khả dụng.

Nhanh hơn – tốt hơn – trên toàn thế giới.

Đảm bảo tính khả dụng

Điện tử nhạy cảm không bị giới hạn trong trung tâm dữ liệu. Trong ngành công nghiệp, quá, các hệ thống cần được bảo vệ chống lại mất điện và trục trặc. Không có vấn đề gì với nguồn cung cấp điện liên tục, miễn là nó được thiết kế phù hợp với điều đó các yêu cầu cụ thể của ngành. Hệ thống BỘ LƯU ĐIỆN siêu hiệu quả từ Rittal đã thay đổi cấu trúc giá cả trong các khu vực ứng dụng này. Chúng tôi cung cấp các hệ thống BỘ LƯU ĐIỆN có gắn trên rack, mô-đun và có thể mở rộng với hiệu suất tối đa, kết hợp với hệ thống kiểm soát khí hậu và phân phối điện.

Bảo vệ CNTT cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại nhu cầu tối ưu MTBF, cao dư thừa và tối đa khả năng mở rộng – tất cả đều có mức cao mức độ hiệu quả năng lượng.

Quy trình bảo vệ hoạt động

pow

Ngay cả khi mất điện một vài giây có thể tạo sự gián đoạn lớn trong

Quy trình sản xuất. Những các khu vực cũng có chính xác nhu cầu về bộ lọc tính chất và mức cao sức đề kháng và tính linh hoạt trong trường hợp quá áp.

Năng lượng tái tạo

Tua bin gió phải có khả năng chịu đựng khó khăn nhất điều kiện. Hệ thống BỘ LƯU ĐIỆN Rittal đảm bảo kiểm soát an toàn, đáng tin cậy, giám sát và điều hướng ánh sáng của tuabin.

Modular scaling

Modular rack-mount, tiết kiệm năng lượng, MTBF cao – ba thuộc tính này của công nghệ Rittal BỘ LƯU ĐIỆN giúp đảm bảo chi phí thấp. Dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn, yêu cầu về không gian của nó là tối thiểu và công việc bảo dưỡng có thể được thực hiện nhanh chóng với hệ thống hoạt động. Đó là cách đảm bảo hiệu quả gần như 100% sẵn có.

Tỷ lệ hoạt động

Đặc biệt trong phạm vi tải thấp hơn, hiệu quả cao thực sự đi vào riêng của nó, và cũng đảm bảo nhiệt độ thấp hơn đáng kể mất tản

Tải điện dung

Tải điện dung đang tăng lên. BỘ LƯU ĐIỆN phải là được thiết kế phù hợp. PMC 200 có thể phát ra hằng số và đầy đủ năng lượng hoạt động từ 0,9 kW điện dung đến 0,8 kW quy nạp.

Phân loại BỘ LƯU ĐIỆN theo EN 620 40-3

1 VFI: BỘ LƯU ĐIỆN đầu ra độc lập với mạng thay đổi tần số và điện áp bên trong các giới hạn đối với IEC 61 000-2-2 (Điện áp và tần số độc lập)

PMC 800

PMC 200

PMC 40

PMC 12

2 VI: tần số đầu ra BỘ LƯU ĐIỆN độc lập tần số mạng, điện áp ổn định (điện tử / thụ động) trong giới hạn cho hoạt động bình thường (điện áp độc lập)

3 VFD: BỘ LƯU ĐIỆN đầu ra phụ thuộc vào điện áp và thay đổi tần số trong mạng (Điện áp và tần số phụ thuộc) Tỷ lệ vận hành có hệ thống

Các bạn có thể xem sản phẩm bộ lưu điện tại đây. 

Loading Facebook Comments ...