Đăng ký nhãn hiệu nhóm dịch vụ được phân loại như thế nào?

Việc xác định nhóm dịch vụ trước khi đăng ký nhãn hiệu cho nó giúp doanh nghiệp có thể xác định phạm vi bảo hộ cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Việc phân loại nhóm dịch vụ thường dựa vào bảng phân loại dịch vụ của cục Sở hữu trí tuệ cung cấp chứ không dựa trên nhóm doanh mục dịch vụ mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh khi thành lập.

Đăng ký nhãn hiệu nhóm dịch vụ được phân loại như thế nào?

Ngay khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chủ doanh nghiệp cần phải xác định một cách cụ thể các dịch vụ mà nhãn hiệu sẽ đi kèm.
Theo thỏa ước Nice thì nhón dịch vụ sẽ được phân loại làm các nhóm dưới đây. Dựa vào các nhóm này doanh nghiệp có thể xác định phạm vi bảo hộ cho việc đăng ký nhãn hiệu.
1. Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống và chỗ ở tạm thời.
2. Tổ chức các hoạt động thể thao, giáo dục, đào tạo và giải trí.
3. Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh cho người hoặc động vật. Dịch vụ làm vườn, dịch vụ nông lâm nghiệp. Dịch vụ y tế và thú y.
4. Lắp đặt, xây dựng và sửa chữa .


5. Dịch vụ bảo hiểm, tài chính và bất động sản
6. Dịch vụ viễn thông
7. Dịch vụ quảng cáo, quản lí kinh doanh, hoạt đông văn phòng và quản lí giao dịch.
8. Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ cho người hoặc tài sản, dịch vụ pháp lý. Hay các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân.
9. Dịch vụ xử lí vật liệu.
10. Dich vụ du lịch, vận tải, đóng gói và lưu trữ hàng hóa.
11. Dịch vụ thiết kế, phát triển các phần mềm và phần cứng cho doanh nghiệp, cá nhân. Dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. Và các dịch vụ khoa học, nghiên cứu và công nghệ.
Trên đây là bảng phân loại nhóm dịch vụ trong việc đăng ký nhãn hiệu dịch vụ. Trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu, mọi ý kiến thắc mắc các bạn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vần và giải đáp nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể tham thảo thêm dịch vụ tư vấn đăng ký logo của chúng tôi.

Loading Facebook Comments ...