Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Luật Hoàng Phi bao gồm những gì?

Công ty Luật Hoàng Phi là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đăng ký nhãn hiệu thể chính là việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức chứ không phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các cá nhân riêng kẻ. Bởi vậy các nhãn hiệu được đăng ký này không thuộc về các cá nhân mà thuộc về các tổ chức.


Nó giống như việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề, nó góp phần giúp cho người dân của làng nghề này có thể yên ổn sản xuất và cải thiện cuộc sống người dân nơi đây.

Dưới đây là các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Luật Hoàng Phi:

– Luật Hoàng phi sẽ tư vấn cho bạn biết các thủ tục và điều kiện để đăng ký nhãn hiệu tập thể.

– Chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn tính khả thi của việc đăng ký nhãn hiệu tập thể

– Luật Hoàng phi sẽ tiến hành tra cứu sơ bộ về khả năng đăng ký nhãn hiệu tập thể và tra cứu hình thức các nhãn hiệu tập thể hiện có tại cục sở hữu trí tuệ.


– Chúng tôi sẽ là bên đại diện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho Quý khách hàng trong các quá trình đăng ký cho nhãn hiệu của tập thể.

– Luật Hoàng phi sẽ tiến hành soạn thảo, nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục sở hữu trí tuệ.

– Cuối chúng Luật Hoàng phi sẽ tiến hành cung cấp mọi thông tin cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Trên đây là thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể về hàng hóa, dịch vụ tại Luật Hoàng Phi. Ngoài ra, Luật Hoàng phi còn cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký logo, đăng ký thương hiệu…

Loading Facebook Comments ...